ФОНД ИНВРС
Имејл: fond@fondinvrs.org
Тел: +387 52 240 951

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – СВИМ КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА ФОНДА

17/03/2020 - Дешавања

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – СВИМ КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА ФОНДА

Post placeholder image

Поштовани,

 

имајући у виду да је у Републици Српској проглашена ванредна ситуација, Фонд је у циљу превенције и заштите како запослених, тако и наших корисника, увео превентивне мјере у циљу редукције социјалних контаката.

Овом приликом Вас МОЛИМО да сву потребну документацију Фонду достављате путем поште. Сва додатна допуна евентуално недостајуће документације моћи ће се извршити електронском поштом или путем fax-a.

     Молимо Вас да одговорним понашањем заштитите како Ваше здравље, тако и здравље запослених у Фонду и истовремено омогућити несметан и правовремен рад.

Захваљујемо на разумјевању!

 

 

                                                                                                                                                                                        Д и р е к т о р

Ранко Вучковић, дипл.инж.ел.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree
Skip to content