Подаци везани за евиденцију
особа са инвалидитетом

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПО ГОДИНАМА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИНАНСИРАО ФОНД

No Data Found

Број запослених особа са инвалидитетом у јавном сектору под посебним условима према достављеној документацији
574
Укупан број особа са инвалидитетом који је запослен у приватном сектору путем средстава фонда
1563
Послодавац са највећим бројем запослених особа са инвалидитетом из јавног сектора је министартсво унутрашњих послова републике српске
158
Послодавац из приватног сектора са највећим бројем запослених особа са инвалидитетом је
патриот д.о.о. бијељина
25
Укупан број правних лица који је активан на поврату доприноса
899
Број особа са инвалидитетом који су корисници поврата
1159
Укупан број корисника који су користили одрживост запослености
392
Укупан број корисника економске подршке
855
Укупан број особа са инвалидитетом која су користила средства фонда кроз различите програме
5105