Јавна установа

ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА

Zaposljavanje osoba sa invaliditetom

РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Под професионалном рехабилитацијом подразумијевамо

Систематскe процесe и интервенције који су осмишљени да помогну особама са инвалидитетом у повратку на радно мјесто или у налажење новог одговарајућег запослења. Овај процес укључује развој нових вјештина потребних за обављање конкретних задатака на радном мјесту. Професионална рехабилитација обухвата широк избор услуга, укључујући стручно усмјеравање и обуку за стицање нових вјештина и подршку за запошљавање и задржавање на радном мјесту.

Zaposljavanje osoba sa invaliditetom
Zaposljavanje osoba sa invaliditetom
Zaposljavanje osoba sa invaliditetom

Дјелатност фонда

Извршавамо овлашћења која се односе на спровођење
професионалне рехабилитације, оспособљавања и
запошљавања инвалида у Републици Српској

Line
Line

Политика развоја

Спровођење политике развоја и унапређивања рехабилитације и запошљавања инвалида.

Новчани стимуланс

Исплате новчаног стимуланса као подршка за запошљавање и самозапошљавање инвалида.

Поврат средстава

Поврат средстава уплаћених доприноса за запослене инвалиде.

Политика развоја

Спровођење политике развоја и унапређивања рехабилитације и запошљавања инвалида.

Новчани стимуланс

Исплате новчаног стимуланса као подршка за запошљавање и самозапошљавање инвалида.

Поврат средстава

Поврат средстава уплаћених доприноса за запослене инвалиде.

Line
Line

Суфинансирање

Суфинансирања програма за одржавање запослености и економске подршке инвалида у Републици Српској.

Надзор

Надзор остваривања права на новчани стимуланс и коришћење других средстава Фонда.

Запошљавање

Новчана подршка радним центрима и привредним друштвима за запошљавање инвалида.

Суфинансирање

Суфинансирања програма за одржавање запослености и економске подршке инвалида у Републици Српској.

Надзор

Надзор остваривања права на новчани стимуланс и коришћење других средстава Фонда.

Запошљавање

Новчана подршка радним центрима и привредним друштвима за запошљавање инвалида.

Zaposljavanje osoba sa invaliditetom - Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalida, Prijedor.

НАШ ЦИЉ

Инклузија особа са инвалидитетом у нормалне токове живота и рада

Наш циљ је да финансијском и сваком другом подршком помогнемо особама са инвалидитетом које желе саме да покрену сопствени бизнис или постојећим послодавцима који желе да запосле особу са инвалидитетом. Такође кроз процес професионалне рехабилитације желимо побољшати квалитет живота особа са инвалидитетом, јер сви имамо право на једнаке могућности.

Zaposljavanje osoba sa invaliditetom - Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalida, Prijedor.
0

Број активних програма

Број активних програма у 2024. години
ЈУ Фонд

0%

Успјех наших пројеката

Висок проценат успјешности реализације наших пројеката.

0+

Права остварена кроз фонд

Лица која су остварили право или још остварују путем Фонда.

0

Број активних програма

Број активних програма у 2024. години
ЈУ Фонд

0%

Успјех наших пројеката

Висок проценат успјешности реализације наших пројеката.

0+

Права остварена кроз фонд

Лица која су остварили право или још остварују путем Фонда.