Самозапошљавање

Документи потребни за самозапошљавање инвалида

Документација

Списак документације приликом пријаве за самозапошљавање инвалида:

 1. Апликациони образац

 2. Захтјев

 3. Пословни план

 4. Предрачун

 5. Овјерена копија рјешења о инвалидности

  Пријава као инвалид.

 6. Увјерење о задњем изданом рјешењу о инвалидности, уколико је ријеч о ратном војном инвалиду

 7. Овјерена копија радне књижице

 8. Образац ЕИ-1, уколико је корисник регистровао дјелатност

  Образац се може наћи и преузети на страници ЈУ Фонда: www.fondinvrs.org

 9. Образац ЕИ-2

  Образац се може наћи и преузети на страници ЈУ Фонда: www.fondinvrs.org

 10. Овјерена копија личне карте

 11. Овјерена копија ЈИБ-а, уколико је корисник регистровао дјелатност

 12. Овјерена копија рјешења о регистрацији, уколико је корисник регистровао дјелатност

 13. Уговор са банком о отварању жиро-рачуна, , уколико је корисник регистровао дјелатност

 14. Овјерена копија обрасца 3100, уколико је корисник регистровао дјелатност

  Назначити да је корисник инвалидно лице на наведеном обрасцу.

image
image
image
image
image
image
Списак документације
Списак документације
Преузми
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Преузми
Документација

Списак документације приликом апликације за самозапошљавање инвалида за комерцијална пољопривредна газдинства:

 1. Апликациони образац

 2. Захтјев

 3. Пословни план

 4. Предрачун

 5. Овјерена копија рјешења о инвалидности

  Пријава као инвалид.

 6. Увјерење о задњем изданом рјешењу о инвалидности, уколико је ријеч о ратном војном инвалиду

 7. Овјерена копија радне књижице

 8. Образац ЕИ-1, уколико је корисник регистровао дјелатност

  Образац се може наћи и преузети на страници ЈУ Фонда: www.fondinvrs.org

 9. Образац ЕИ-2

  Образац се може наћи и преузети на страници ЈУ Фонда: www.fondinvrs.org

 10. Овјерена копија личне карте

 11. Овјерена копија рјешења о регистрацији комерцијалног пољопривредног газдинства у АПИФ-у

  Уколико је корисник регистрован

 12. Уговор са банком о отварању жиро-рачуна

  Уколико је корисник регистровао дјелатност

 13. Овјерена копија обрасца 3100, уколико је корисник регистровао дјелатност

  Назначити да је корисник инвалидно лице на наведеном обрасцу.

image
image
image
image
image
image
Списак документације
Списак документације
Преузми
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Преузми
Апликациони образац
Апликациони образац
Преузми