Поврат доприноса

Документи потребни за поврат доприноса уколико се јављате први пут

Документација

Списак докумената за поврат доприноса:

 1. Овјерена копија Потврде о регистрацији пореског обвезника

  (ЈИБ) вади се у Пореској управи

 2. Овјерена копија Рјешења о регистрацији пословног субјекта ради уписа у судски регистар

  За предузетничку дјелатност рјешење од Општине

 3. Овјерена копија Уговора о раду за инвалиде

  Послодавци - НЕ

 4. Овјерена копија комплетне радне књижице

 5. Овјерена копија Обрасца ПД 3100 – обавезна назнака тачке 12.

  Пријава као инвалид.

 6. Овјерена копија Рјешења о инвалидности

 7. Овјерена копија Уговора са банком о отварању трансакционог рачуна

 8. Оригинал Увјерење о последњем издатом и важећем Рјешењу о инвалидности

 9. Обрасци: ЕИ-1 и ЕИ-2

  Сваки овај образац у 2 примјерка овјерена од стране предузећа

 10. Захтјев за поврат доприноса

  Захтјев преузети на дну странице.

 11. МОП-ови за одговарајуће мјесеце

  Према захтјеву

 12. Извод банке као доказ о уплати плате за инвалида(е) уз прилоге:

  - овјерена рекапитулација плате(а) - овјерена платна листа (од послодавца и банке) са назначеним платама инвалида

 13. Извод банке као доказ о уплати доприноса за све раднике

 14. Извод банке као доказ о уплати доприноса за све раднике

  Доказ о плаћеном посебном доприносу за инвалиде, од оснивања предузећа до подношења Захтјева за поврат доприноса

Код наредних јављања ЈУ Фонду, при подношењу Захтјева за поврат доприноса, достављају се само документи наведени од редног броја 10. до 13.

На почетку сваке календарске године (најкасније до 31. марта), послодавци морају доставити ново, оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем Рјешењу о инвалидности.

image
image
image
image
image
image
Списак документације
Списак документације
Преузми
Захтјев за поврат доприноса
Захтјев за поврат доприноса
Преузми
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Преузми