Запошљавање

Документи потребни за запошљавање лица са инвалидитетом

Документација

Списак документације приликом пријаве за запошљавање лица са инвалидитетом:

 1. Захтјев

 2. Апликациони образац

 3. Пословни план

 4. Предрачун

 5. Образац ЕИ-1

  Образац се може наћи и преузети на страници ЈУ Фонда: www.fondinvrs.org

 6. Образац ЕИ-2

  Образац се може наћи и преузети на страници ЈУ Фонда: www.fondinvrs.org

 7. Овјерена копија рјешења о регистрацији

 8. Овјерена копија (ЈИБ-а)

 9. Уговор са банком о отварању жиро-рачуна

 10. Овјерена копија рјешења о инвалидности

  Пријава као инвалид.

 11. Увјерење о задњем изданом рјешењу о инвалидности

  Уколико је ријеч о ратном војном инвалиду.

 12. Копија дипломе лица са инвалидитетом

 13. Овјерена копија личне карте лица са инвалидитетом

 14. Овјерена копија личне карте лица овлаштеног за заступање

 15. Овјерена копија радне књижице лица са инвалидитетом

 16. Образац 3100 за инвалидно лице, уколико је пријављен

image
image
image
image
image
image
Списак документације
Списак документације
Преузми
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Преузми
Апликациони образац
Апликациони образац
Преузми