Закони

pravilnici i odluke 1

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и
запошљавању инвалида​

Pravilnici i odluke 2

Закон о измјенама и допунама закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида​

spisak dokumentacije

Закон о раду​

pexels-mikhail-nilov-8296981

Закон о доприносима