Одјељења

Руководиоци одјељења

Узелац Славиша

Руководилац одјељења за опште и
правне послове
+387 52 240 952
slavisa.uzelac@fondinvrs.org

Кусоњић Данијел

Руководилац одјељења за
економске послове
+387 52 242 745
danijel.kusonjic@fondinvrs.org

Марковиновић Вјекослав

Руководилац одјељења за
развој и унапређење запошљавања особа са инвалидитетом
+387 52 242 742
vjekoslav.markovinovic@fondinvrs.org

Узелац Славиша

Руководилац одјељења за опште и правне послове
+387 52 240 952
slavisa.uzelac@fondinvrs.org

Кусоњић Данијел

Руководилац одјељења за
економске послове
+387 52 242 745
danijel.kusonjic@fondinvrs.org

Марковиновић Вјекослав

Руководилац одјељења за
развој и унапређење запошљавања особа са инвалидитетом
+387 52 242 742

vjekoslav.markovinovic@fondinvrs.org