Одрживост запослености

Документи за одрживост запослености

Документација

Списак докумената за одрживост запослености лица са инвалидитетом:

 1. Апликациони образац

 2. Рјешење о регистрацији послодавца, односно рјешење о регистрацији одговарајућег облика обављања самосталне или пољопривредне дјелатности

  Овјерена копија

 3. Актуелни Извод из судског регистра, не старији од 90 дана

  Односи се на акционарска, дионичарска, друштва ограничене одговорности и за удружења.

 4. Рјешење о разврставању субјекта према дјелатности – статистика

  Овјерена копија

 5. Потврду/увјерење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ)

 6. Потврду Пореске управе о броју запослених радника - не старија од дана објављивања јавног позива

  Оригинал потврда

 7. Увјерење Пореске управе о измиреним пореским обавезама

  Не старије од дана објављивања јавног позива (оригинал)

 8. Потврду пословне банке да подносилац захтјева нема блокиран главни трансакцијски рачун (потврда о солвентности)

  Не старија од дана објављивања јавног позива (оригинал).

 9. Образац ПД 3100 пријава, односно Образац ПД 3110 за носиоце комерцијалног пољопривредног газдинства

 10. Овјерену копију Рјешења о инвалидности, Налаза, оцјене и мишљења за тјелесна оштећења или Рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,

  Према захтјеву

 11. Оригинал Увјерење о посљедњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности – за РВИ и ЦЖР

  Не старије од 90 дана.

 12. Обрасци: ЕИ-1 и ЕИ-2

 13. Изјаву апликанта да не користи новчани стимуланс за запошљавање и самозапошљавање од Фонда и Завода у складу са чланом 5. став 2. тачка 1. овог правилника.

image
image
image
image
image
image
Списак документације
Списак документације
Преузми
Апликациони образац
Апликациони образац
Преузми
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Обрасци ЕИ1 и ЕИ2
Преузми
Правилник о додјели средстава за финансирање програма одрживости
Правилник о додјели средстава за финансирање програма одрживости
Преузми
Изјава за одрживост - послодавци и самостални предузетници
Изјава за одрживост - послодавци и самостални предузетници
Преузми
Изјава за одрживост - комерцијално пољопривредно газдинство
Изјава за одрживост - комерцијално пољопривредно газдинство
Преузми