ФОНД ИНВРС
Имејл: fond@fondinvrs.org
Тел: +387 52 240 951

Активности Фонда

19/07/2021 - Дешавања

Активности Фонда

Post placeholder image

Дана 07.07.2021. године и 08.07.2021. године представници Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида у одвојеним састанцима са представницима регије Сарајево и регије Требиње одржали су округле столове на тему положаја лица са инвалидитетом, као и даљих активности Фонда у погледу програма за финансирање и суфинансирање запошљавања инвалида у текућој години. Представницима јавног, приватног  и невладиног сектора презентовано која су то права и обавезе по основу Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању  и запошљавању инвалида. На крају састанака је закључено да је неопходна синхронизација свих сектора са истим циљем да се права и сам положај лица са инвалидитетом мора поставити на највиши могући ниво, како би на тржишту рада ЛСИ била што конкурентнија. Фонд ће и у наредном периоду одржавати састанке чија је сврха приближити послодавца лицима са инвалидитетом,као и охрабрити сама инвалидна лица на покретање самосталних предузетништва како би ова категорија била што више заступљена у свим сферама друштвено-економског живота Републике Српске.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree
Skip to content