ФОНД ИНВРС
Имејл: fond@fondinvrs.org
Тел: +387 52 240 951

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

15/08/2016 - Дешавања

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Post placeholder image

Обавјештавају се предузећа која су на поврату доприноса да су, по Закону о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, дужни доставити Фонду одређену документацију приликом запошљавања новог лица са инвалидитетом или престанка рада истог.

Приликом запошљавања новог инвалидног лица дужни су доставити следеће документе:
– овјерену копију Рјешења о инвалидности;
– оригинал Увјерење о последњем издатом важећем Рјешењу о инвалидности;
– овјерену копију Образца ПД 3100 (пријава, обавезно код тачке 12. означити пријава као инвалид);
– овјерена копија Уговора о заснивању радног односа;
– овјерена копија комплетне радне књижице;
– образци: ЕИ-1 и ЕИ-2 (овјерени од предузећа).

Приликом престанка рада инвалидног лица дужни су доставити следеће документе:
– овјерена копија Уговора о престанку радног односа;
– овјерену копију Образца ПД 3100 (одјава, обавезно код тачке 12. означити пријава као инвалид);
– образци: ЕИ-1 и ЕИ-2 (овјерени од предузећа).
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree
Skip to content