LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

Редовна сједница Управног одбора Фонда

  • 20/02/2019
  • 247 Views

УО Фонда је на 3. редовној сједници од 18.02.2019. године усвојио приједлог Комисије за финансирање и суфинансирање програма те одобрио средства за захтјеве пристигле по Јавном позиву из 2018. године. Наведена средства су одобрена за компоненте запошљавања, самозапошљавања, запошљавања у комерцијалним пољопривредним газдинствима и економске подршке инвалидним лицима, у укупном износу од 386.500,00 КМ. Наведени позив је реализован у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите РС, а преглед одобрених захтјева достављамо у прилогу.

уо одобрено- јавни позив 2018

Redovna sjednica Upravnog odbora Fonda

  • 20/02/2019
  • 0 Views

UO Fonda je na 3. redovnoj sjednici od 18.12.2019. godine usvojio prijedlog Komisije za finansiranje i sufinansiranje programa te odobrio sredstva za zahtjeve pristigle po Javnom pozivu iz 2018. godine. Navedena sredstva su odobrena za komponente zapošljavanja, samozapošljavanja, zapošljavanja u komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske podrške invalidnim licima, u ukupnom iznosu od 386.500,00 KM. Navedeni poziv je realizovan u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS, a pregled odobrenih zahtjeva dostavljamo u prilogu.

uo odobreno- javni poziv 2018