LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

Obavještenje o poništenju postupaka nabavke

  • 08/03/2017
  • 275 Views

Обавјештење о поништењу поступака набавке

  • 08/03/2017
  • 0 Views

Управни одбор Фонда је на XVI редовној сједници од 28.02.2017. године донио одлуку о поништењу поступака набавке који нису реализовани у претходном периоду.

Одлука о поништењу