LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

Јавне презентације о могућностима запошљавања ЛСИ 2021.

  • 29/11/2021
  • 202 Views

Каритас Босне и Херцеговине у сарадњи са ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске а посредством Амбасаде Сједињених Америчих Држава, одржао јавне презентације о могућностима запошљавања лица са инвалидитетом. Овим јавним презентацијама које су одржане у мјесецу новембру обухваћене су општина Бијељина 22.11., Братунац 23.11., Вишеград 24.11., Источно Сарајево 25.11. и Требиње 26.11., на којим су представници Каритаса и ЈУ Фонд упознали учеснике са пројектом “Промоција права на рад и запошљавање особа са инвалидитетом” . Овај пројекат има за циљ да се шира јавност упозна са могућностима запошљавања лица са инвалидитетом, односно правима која Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида Републике Српске дефинише. Поред права које сам Закон јасно прецизира, учесници су такође упознати и са обавезама како јавног тако и реалног сектора које Закон прописује. Овакав вид презентација је управо начин на који ће се пружити адекватна информација крајњем кориснику, у овом случају лицима са инвалидитетом о правима и могућностима запошљавања.