LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

OBAVJEŠTENJE

  • 10/10/2016
  • 279 Views

Obavještavaju se preduzeća koja su na povratu doprinosa da su, po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, dužni dostaviti Fondu određenu dokumentaciju prilikom zapošljavanja novog lica sa invaliditetom ili prestanka rada istog.

 

Prilikom zapošljavanja novog invalidnog lica dužni su dostaviti sledeće dokumente:
– ovjerenu kopiju Rješenja o invalidnosti;
– original Uvjerenje o poslednjem izdatom važećem Rješenju o invalidnosti;
– ovjerenu kopiju Obrazca PD 3100 (prijava, obavezno kod tačke 12. označiti prijava kao invalid);
– ovjerena kopija Ugovora o zasnivanju radnog odnosa;
– ovjerena kopija kompletne radne knjižice
– obrazci: EI-1 i EI-2 (ovjereni od preduzeća).
Prilikom prestanka rada invalidnog lica dužni su dostaviti sledeće dokumente:
– ovjerena kopija Ugovora o prestanku radnog odnosa
– ovjerenu kopiju Obrazca PD 3100 (odjava, obavezno kod tačke 12. označiti prijava kao invalid);
– obrazci: EI-1 i EI-2 (ovjereni od preduzeća).