Синдикална Организација

Синдикална организација ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида.

Основана је 23.02.2022. године.
За предсједника синдикалне организације изабран је Узелац Славиша.