О Нама

ИСТОРИЈАТ

Оснивање Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида

Указом Предсједника Републике Српске 02.11.2004.године, проглашен је Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на ХХ сједници одржаној 19. и 20. октобра 2004. године, а Вијеће народа 1.новембра 2004.године потврдило да усвојеним Законом није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској (“Службени Гласник РС” број:98/04).

На IV сједници Владе Републике Срске одржаној 17.02.2005.године донесена је Одлука о оснивању Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида (“Службени Гласник РС” број:29/05).

WHY CHOOSE US​

Long-term vision and grow your business

0+

Years Experience

We were released more than 6 years ago and it still stays on top.

0+

Satisfied Clients

We have many returning customers that got to trust us as a solid partner.

0+

Project Done

Join the 50,000+ happy UDesign users and learn why we've been for so long.

Дјелатност фонда

Извршавамо овлашћења која се односе на спровођење
професионалне рехабилитације, оспособљавања и
запошљавања инвалида у Републици Српској

Line
Line

Политика развоја

Спровођење политике развоја и унапређивања рехабилитације и запошљавања инвалида.

Новчани стимуланс

Исплате новчаног стимуланса као подршка за запошљавање и самозапошљавање инвалида.

Поврат средстава

Поврат средстава уплаћених доприноса за запослене инвалиде.

Политика развоја

Спровођење политике развоја и унапређивања рехабилитације и запошљавања инвалида.

Новчани стимуланс

Исплате новчаног стимуланса као подршка за запошљавање и самозапошљавање инвалида.

Поврат средстава

Поврат средстава уплаћених доприноса за запослене инвалиде.

Line
Line

Суфинансирање

Суфинансирања програма за одржавање запослености и економске подршке инвалида у Републици Српској.

Надзор

Надзор остваривања права на новчани стимуланс и коришћење других средстава Фонда.

Запошљавање

Новчана подршка радним центрима и привредним друштвима за запошљавање инвалида.

Суфинансирање

Суфинансирања програма за одржавање запослености и економске подршке инвалида у Републици Српској.

Надзор

Надзор остваривања права на новчани стимуланс и коришћење других средстава Фонда.

Запошљавање

Новчана подршка радним центрима и привредним друштвима за запошљавање инвалида.

OUR SKILLS

Experience is great
wealth for you.

We have many customers that got to know and trust us as a solid partner. Join the 50,000+ happy UDesign users.

Performance86%
Average Improvements98%
Promotion69%

SERVICES

We provide high quality services

ImageBox Image

Solid Build

It's fun and easy to create your own professional looking website using UDesign. Give your website a unique style.

Read More
ImageBox Image

Ongoing Support

We are dedicated to offer you the best service with support and updates you can rely on. Do not hesitate to contact us.

Read More
ImageBox Image

SEO Review

UDesign is WP 5.8+ ready and is surely designed keeping SEO. This is evident by looking at the source code.

Read More

Подаци о регистрацији и сједишту Фонда

Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида је Јавна установа са сједиштем у Приједору. Фонд је регистрован је у Пореској управи 28.10.2005. године под бројем: 06/2.03/0801363/05

Уписан је у судски Регистар под бројем 7-32-00, шифра дјелатнсоти 88.10.

ЈИБ број: 4402260870004

Матични број: 1996380

Жиро-рачун је отворен код “Addico Bank ad” Бања Лука, филијала Приједор са следећим бројем: 552 021 00017741 34

Quote

We make awesome theme even for the beginner with great flexibility and customizability. Great for all purposes.

Richars GarretUDesign / Creative Director