vlada rs
Историјат

Оснивање Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида

Указом Предсједника Републике Српске 02.11.2004.године, проглашен је Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на ХХ сједници одржаној 19. и 20. октобра 2004. године, а Вијеће народа 1.новембра 2004.године потврдило да усвојеним Законом није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској (“Службени Гласник РС” број:98/04).

На IV сједници Владе Републике Срске одржаној 17.02.2005.године донесена је Одлука о оснивању Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида (“Службени Гласник РС” број:29/05).

Подаци о регистрацији и сједишту Фонда

Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида је Јавна установа са сједиштем у Приједору. Фонд је регистрован је у Пореској управи 28.10.2005. године под бројем: 06/2.03/0801363/05

Уписан је у судски Регистар под бројем 7-32-00, шифра дјелатнсоти 88.10.

ЈИБ број: 4402260870004

Матични број: 1996380

Жиро-рачун је отворен код “Addico Bank ad” Бања Лука, филијала Приједор са следећим бројем: 552 021 00017741 34

Дјелатност Фонда

Извршавамо овлашћења која се односе на спровођење професионалне рехабилитације, оспособљавања и запошљавања инвалида у Републици Српској

Политика развоја

Спровођење политике развоја и унапређивања рехабилитације и запошљавања инвалида.

Новчани стимуланс

Исплате новчаног стимуланса као подршка за запошљавање и самозапошљавање инвалида.

Поврат средстава

Поврат средстава уплаћених доприноса за запослене инвалиде.

Суфинансирање

Суфинансирања програма за одржавање запослености и економске подршке инвалида у Републици Српској.

Надзор

Надзор остваривања права на новчани стимуланс и коришћење других средстава Фонда.

Запошљавање

Новчана подршка радним центрима и привредним друштвима за запошљавање инвалида.

ЧЛАНОВИ УПРАВЕ

Управни одбор Фонда

 1. Андрија Вукотић

  Предсједник Управног одбора Фонда

 2. Гајановић-Бијелић Нада

  Члан Управног одбора

 3. Врабичић Драгана

  Члан Управног одбора

 4. Каурин Блашко

  Члан Управног одбора

 5. Кнежевић Милован

  Члан Управног одбора

 6. Предојевић Горан

  Члан Управног одбора

 7. Бодирога Дејан

  Члан Управног одбора

Стевица Дроњак
Стевица Дроњак
В.Д. Директора
mai kamal
CEO & Founder
Андрија Вукотић
Андрија Вукотић
Предсједник УО
Mahmoud MO
CEO founder