LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

X РЕДОВНА СЈЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ ФОНД

  • 01/04/2022
  • 186 Views

Дана, 18.03.2022. године, у просторијама Фонда одржана је X редовна сједница Управног одбора ЈУ Фонд на којој је између осталог:

  • донијета Одлука о усвајању Записника са VIII електронске сједнице Управног одбора ЈУ Фонд,
  • разматран и усвојен Извјештај о редовном попису имовине и обавеза ЈУ Фонд за 2021. годину,
  • разматран и усвојен Извјештај о Пословању ЈУ Фонд за 2021. годину,
  • разматрана и донешена Одлука о финансирању Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука,
  • разматрана и донешена Одлука о усвајању захтјева за новчани стимуланс за предузеће “ЕВА” ДОО – Бања Лука,
  • разматрани и усвојени оптши акти ЈУ Фонд,
  • разматран и усвојен приједлог Планова пословања ЈУ Фонд за 2022. годину.