LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

Obavještenje o nabavci

  • 20/06/2017
  • 225 Views

U skladu sa Saglasnosti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, te Odluke UO Fonda o kupovini poslovnog prostora, JU Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida je 25.04.2017. godine raspisao Javni poziv za dostavljanje ponuda  za nabavku poslovnog prostora koji je bio otvoren do 15.05.2017. godine raspisao Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku poslovnog prostora koji je bio otvoren do 15.05.2017. godine.

 

Na adresu Fonda pristigle su tri ponude po navedenom Javnom pozivu, i to:

  • Ponuda ponuđača „Grupa Fortis“ doo, Tunjice bb, Banja Luka
  • Ponuda ponuđača Radić Milene, u. Vase Banovića 34, Prijedor
  • Ponuda ponuđača Janjoš Višnje, ul Braće Turudija bb, Prijedor

Svaka ponuda je sadržavala po dvije moguće varijante.

 

Na osnovu izvještaja Komisije za nabaku poslovnog prostora, a u skladu sa kriterijumom ispunjenosti tehničkih uslova ponuđenih objekata i kriterijumom najniže ponuđene cijene po m2, Upravni odbor Fonda je na sjednici održanoj 07.06.2017.godine donio Odluku da je najpovoljnija ponuda za objekat na adresi Kralja Aleksandra bb u Prijedoru, ponuđača Janjoš Višnje, ukupne površine 386,81 m2.

Ovom Odlukom, Ju Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida nastavlja da obavlja svoju djelatnost na istoj adresi, u istim prostorijama u kojima je, kao zakupac, bio smješten i u proteklom periodu.

Обавјештење о набавци

  • 20/06/2017
  • 0 Views

У складу са Сагласности Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, те Одлуке УО Фонда о куповини пословног простора, ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида је 25.04.2017. године расписао Јавни позив за достављање понуда за набавку пословног простора који је био отворен до 15.05.2017. године.

 

На адресу Фонда пристигле су три понуде по наведеном Јавном позиву, и то:

  • Понуда понуђача „Група Фортис“ доо, Туњице бб, Бања Лука
  • Понуда понуђача Радић Милене, ул. Васе Бановића 34, Приједор
  • Понуда понуђача Јањош Вишње, ул. Браће Турудија бб, Приједор

Свака понуда је садржавала по двије могуће варијанте.

 

На основу извјештаја Комисије за набавку пословног простора, а у складу са критеријумом испуњености техничких услова понуђених објеката и критеријумом најниже понуђене цијене по м2, Управни одбор Фонда је на сједници одржаној 07.06.2017. године донио Одлуку да је најповољнија понуда за објекат на адреси Краља Александра бб у Приједору, понуђача Јањош Вишње, укупне површине 386,81м2.

Овом Одлуком, ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида наставља да обавља своју дјелатност на истој адреси, у истим просторијама у којима је, као закупац,  био смјештен и у протеклом периоду.