LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

Obavještenje

  • 16/05/2018
  • 242 Views

Vlada Republike Srpske je na 173. sjednici održanoj dana 19.04.2018. godine dala Saglasnost na Finansijski izvještaj poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor za 2017. godinu i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU „Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ Prijedor za 2018. godinu.