LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

  • 15/08/2016
  • 285 Views

Обавјештавају се предузећа која су на поврату доприноса да су, по Закону о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, дужни доставити Фонду одређену документацију приликом запошљавања новог лица са инвалидитетом или престанка рада истог.

Приликом запошљавања новог инвалидног лица дужни су доставити следеће документе:
– овјерену копију Рјешења о инвалидности;
– оригинал Увјерење о последњем издатом важећем Рјешењу о инвалидности;
– овјерену копију Образца ПД 3100 (пријава, обавезно код тачке 12. означити пријава као инвалид);
– овјерена копија Уговора о заснивању радног односа;
– овјерена копија комплетне радне књижице;
– образци: ЕИ-1 и ЕИ-2 (овјерени од предузећа).

Приликом престанка рада инвалидног лица дужни су доставити следеће документе:
– овјерена копија Уговора о престанку радног односа;
– овјерену копију Образца ПД 3100 (одјава, обавезно код тачке 12. означити пријава као инвалид);
– образци: ЕИ-1 и ЕИ-2 (овјерени од предузећа).