LOADING

Contact Us

Give us a call or drop by anytime, we endeavor to answer all inquiries within 24 hours.

map

Find us

PO Box 16122 Collins Street West Victoria, Australia

Email us

info@domain.com / example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260 / + (057) 0760 0560

Активности Фонда

  • 19/07/2021
  • 168 Views

Дана 07.07.2021. године и 08.07.2021. године представници Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида у одвојеним састанцима са представницима регије Сарајево и регије Требиње одржали су округле столове на тему положаја лица са инвалидитетом, као и даљих активности Фонда у погледу програма за финансирање и суфинансирање запошљавања инвалида у текућој години. Представницима јавног, приватног  и невладиног сектора презентовано која су то права и обавезе по основу Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању  и запошљавању инвалида. На крају састанака је закључено да је неопходна синхронизација свих сектора са истим циљем да се права и сам положај лица са инвалидитетом мора поставити на највиши могући ниво, како би на тржишту рада ЛСИ била што конкурентнија. Фонд ће и у наредном периоду одржавати састанке чија је сврха приближити послодавца лицима са инвалидитетом,као и охрабрити сама инвалидна лица на покретање самосталних предузетништва како би ова категорија била што више заступљена у свим сферама друштвено-економског живота Републике Српске.